Airwell ürün geliştirme stratejisinin en önemli hedefi;  her zaman Avrupada’ki en  üst standartlara uygun ürünler geliştirmektir.

İsmi 20-20-20 olarak anılan Avrupa komisyonun enerji tüketen cihazlarla ilgili yasalarında belirlenen;

  • Evlerdeki emisyonları %20 düşürmek
  • Avrupa birliği içinde enerji verimliliğini %20 artırmak
  • Avrupa birliği içinde kulllanılan enerjinin %20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak

Airwell geleceğin ürünlerini bugünden tasarlayarak, bu kurallara ve Avrupa Komisyonun belirlediği hedeflere eksiksiz uymaktadır.

Airwell Klimalar günümüzde klimalar için yürürlükte olan en önemli standartlar; FGAS ECODESIGN ve EUROVENT belgelerine sahiptir.