KUŞLUK 100

  • Bir havalandırmalı sırtı ile birleştiğinde, kiremit altına homojen havalandırma (doğrusal) için en rasyonel bir çözüm getirecektir.