Tanım: Yüksek sıcaklığa dayanıklı macun

1200 °C ye kadar ısıtıcıların montajı, refrakter tuğlaların şömine ekleri ve baca borularının yanı sıra fırınların onarımı için kullanılır. (310 ml)

Fiyat : 20 Euro