Çift Cidar Flexible Boru

Mevcut bacaların yenilenmesine yönelik flexible Çift cidar Baca
Tubaginox her yakıta uygun spiral baca sistemi, aks kayması olan şaftlarda çalışma olanağı vermek için tasarlanmıştır. Bunlar  gaz, mazot ve odunla ısıtılan kazanlara kolayca bağlanır.

Bu sistem, ısıtma cihazına uygun bir boyutlandırma, iyileştirilmiş bir baca çekişi ve kusursuz bir sızdırmazlık sağlamak suretiyle, ısıtma cihazlarının verimini artırma imkânı verir. 
Poujoulat; bacanın kurulum, onarım ve bakımını sağlamak için size komple bir aksesuar ürün gamı önermektedir.
Poujoulat ürünlerinin kalitesi, Avrupalı en büyük ısıtma cihazı üreticileri tarafından tanınmakta ve tavsiye edilmektedir.

  • Geniş bir ürün çapı seçeneği
  • Kolay ve çabuk kurulum
  • Cihazların performanslarını artırır
  • Eğiklik kazandırılmış bacalara tam olarak uyar
  • Ek bir emniyet sağlar
  • On yıl garanti ve CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

Boyutlandırma
Kapağı kapalı olarak çalışan ve kullanımı, bacanın astar bacayla takviyesini gerektiren kapalı sistem şöminede; kullanılan borunun, asgarî 150 mm.lik ya da buna eşdeğer bir hidrolik çapta olması gerekir.
Kapağı açık olarak çalışabilen kapalı sistem şöminede ve ankastre şömine olması durumunda; kullanılan borunun,180 mm.lik ya da buna eşdeğer bir hidrolik çapta olması gerekir. Bu kural, aynı zamanda açık sistem şömineler için de uygulanabilir.
Kazana bir astar baca yerleştirilmesi durumunda, bacanın çapı, asgarî duman çıkış büzünün çapına eşit olmalıdır.


Malzemenin seçilmesi
Astar bacalar, paslanmaz çelikten rijit borular ya da fleksibl borularla uygulanabilir. Boru iç çapının, yasal mevzuatla öngörülen boyutların altında olmaması gerekir. Kullanılan bileşenlerin, NBN EN 1856-2 standardının tâlimatlarına uygun olması gerekir.
Boru, bacanın üst tarafından olduğu gibi alt tarafından da sokulabilir. Söz konusu boru, kaba inşaat tahrip edilmeden kaldırılıp çıkartılabilmelidir. Bu, biri baca başlığı ve diğeri de bacanın alt tarafından olmak üzere, aynı metalden mamûl iki kelepçe ile sabitlenecektir.
Baca ve boru arasındaki alanın, üst taraftan 5 cm2.lik ve alt taraftan 20 cm2.lik bir delik vasıtasıyla atmosferle iletişim sağlamak suretiyle havalandırılması öngörülmelidir.
Baca sistemine, evde rutubet ve lekelere neden olabilecek her türlü su girişini önlemek amacıyla, sızdırmazlık plâkası ve üst tarafta şapka kullanılması önemlidir.


Astar baca
Astar baca, mevcut bir duman bacasının içine, onu emniyetli hale getirmek için, müstakil ve atık gazların tahliyesine uygun bir boru sokmaktan ibarettir.
Astar baca, esas itibariyle, bir duman bacasının gaz sızdırmazlığını sağlamayı konu almıştır. Bunun, bacanın bütünlük ve stabilitesini eski haline getirme etkisi olamaz. Bir bacanın yalnızca bir bölümüne astar baca yerleştirilmesi kabul edilemez. Bu, aynı zamanda kesit küçültme ya da korozyon ve kararma tehlikesinden koruma amacıyla da kullanılabilir.

Montajdan önce, dumanların tahliye yönüne riayet edilmelidir: yukarı doğru yönelen ok. Fleksibl boruların tek parça halinde olması gerekir.


Yakıtlar
Sadece kaliteli, cihaz üreticilerinin tavsiyelerine uygun ve cihazın düzgün çalışmasını garanti eden yakıtları kullanınız.
Yakıt olarak odun kullanıldığı takdirde, iyi kurutulmuş odun kullanıldığından emin olmak gerekir. Odunların çoğu, nem oranına göre en az iki yıl kurutmayı gerektirir. Bacanın tutuşması ve parlamasına sebebiyet verebilecek yoğuşma buğuları oluşması ya da önemli ölçüde is ve kurum birikmesine engel olmak için, ıslak odun kullanmaktan herzaman kaçınılmalıdır.
Metallerin vaktinden önce aşınmasına neden olabilen klor dumanlarının oluşmasına yol açabilecek plâstik malzemeler ya da evsel çöp ve atıkları yakmayınız.


Bakım
Baca ve tüm baca boruları ve bağlantı parçaları, is ve kurum oluşması ve baca borularının bu yüzden tıkanmasını önlemek amacıyla yılda en az bir kez muayene edilmeli ve titizlikle temizlenmelidir (sigortacınızla temas kurunuz). Yavaş yanmalı ya da odunla ısıtılan cihazlar kullanıldığında is ve kurum daha çabuk oluşuyorsa, bu temizlik, çok daha sık söz konusu olacaktır.
Bir baca denetim ve temizleme belgesi verecek olan nitelikli bir baca temizleyicisine başvurunuz.
Baca, termik şok deneylerine dayanabilir, ancak bir baca yangını meydana geldiği ya da şüphesi olduğu takdirde, herzaman baca ve astar bacanın tümünü kontrol etmek gerekir.
Havalandırmanın tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek uygun olur.
Bacaya takılmak üzere, kullanıcı ve baca temizleyicisine astar baca hakkında genel bilgiler veren metal etiketler öngörülmüştür

Tubaginox fleksibl bacalar, tuğlayla örülmüş ve eğiklik kazandırılmış bacalara uygundur. 1000°C’de test edilen söz konusu bacalar, yüksek sıcaklıklara karşı tüm direnç garantilerini sunar.

LISSECO 316 L
Çift cidarlı, iç cidarı parlak, ostenitli paslanmaz çelikten bir bantla birleştirilmiş yuvarlak baca, nüans 316 L (nüans AFNOR Z8 CNDT 18.12).

Söz konusu baca, eğiklik kazandırılmış, gaz, mazot, odun, kömürle ısıtılan duman bacaları astar bacasına göre uyarlanmıştır.

TUBAGINOX F LISS 316 L
Çift cidarlı, iç cidarı parlak, ostenitli paslanmaz çelikten iki bantla birleştirilmiş yuvarlak baca, iç cidar için nüans 316 L (nüans AFNOR Z8 CNDT 18.12) ve dış cidar için nüans 316 (nüans AFNOR Z6 CNDT 17.11).

Söz konusu baca, eğiklik kazandırılmış, gaz, mazot, odun, kömürle ısıtılan duman bacaları astar bacasına göre uyarlanmıştır.

Teknik özellikler

İç çap (mm 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 300
İç çap (mm Ostenitli paslanmaz çelik
Dış cidar malzemesi Ostenitli paslanmaz çelik
Garanti On yıl Poujoulat garantisi – CERIC tarafından test edilmiş