Poujoulat, tüm emniyet ve sızdırmazlık garantilerini sunamayan tuğlayla örülmüş baca sistemlerinin yenilenmesi  veya yen yapılacak bacalar için  kalıcı bir çözüm önermektedir. Tubaginox rijit baca ürün gamı, klâsik düz bacalara uyarlanmıştır. Bu ürün gamı; gaz, mazot, odunla ısıtılan her tip cihaza kolayca bağlanır.

Bu sistem, ısıtma cihazına uygun bir boyutlandırma, iyileştirilmiş bir baca çekişi ve tam bir sızdırmazlık sağlamak suretiyle ısıtma cihazlarının randımanını artırma imkânı verir.

Poujoulat, bacanın kurulum, bakım ve onarımını sağlamak amacıyla komple bir ürün gamı önermektedir.

Poujoulat ürünlerinin kalitesi, Avrupalı en büyük ısıtma cihazı üreticileri tarafından tanınmakta ve tavsiye edilmektedir.

Tubaginox, 0071-CPD-0025 no.lu CE markasını taşımaktadır.

  • Geniş bir ürün çapı seçeneği
  • Kolay ve çabuk kurulum
  • Cihazların performanslarını artırır
  • Her tip cihaza uygun baca
  • Isıtma sisteminde ek bir emniyet sağlar
  • On yıl garanti ve CERIC(Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

Boyutlandırma

Kapağı kapalı olarak çalışan ve kullanımı, bacanın astar bacayla takviyesini gerektiren kapalı sistem şöminede; kullanılan borunun, asgarî 150 mm.lik ya da buna eşdeğer (Tubovale’de 130-200 mm) bir hidrolik çapta olması gerekir.
Kapağı açık olarak çalışabilen kapalı sistem şöminede ve ankastre şömine olması durumunda: kullanılan borunun, 180 mm.lik ya da buna eşdeğer (Tubovale’de 170-205 mm) bir hidrolik çapta olması gerekir. Bu kural, aynı zamanda açık sistem şömineler için de uygulanabilir. Kazana astar baca yerleştirilmesi durumunda, bacanın çapı, asgarî duman çıkış büzünün çapına eşit olmalıdır.


Malzemenin seçilmesi 

Astar bacalar, paslanmaz çelikten rijit borular ya da çift cidar fleksibl borularla uygulanabilir. Boru iç çapının yasal mevzuatla öngörülen boyutların altında olmaması gerekir. Boru, bacanın üst tarafından olduğu gibi alt tarafından da sokulabilir. Söz konusu boru, kaba inşaat tahrip edilmeden kaldırılıp çıkartılabilmelidir. Bu, biri baca başlığı ve diğeri de bacanın alt tarafından olmak üzere, aynı metalden mamûl iki kelepçe ile sabitlenecektir.

Baca ve boru arasındaki alanın, üst taraftan 5 cm2.lik ve alt taraftan 20 cm2.lik bir delik vasıtasıyla atmosferle iletişim sağlamak suretiyle havalandırılması öngörülmelidir.

Baca sistemine, evde rutubet ve lekelere neden olabilecek her türlü su girişini önlemek amacıyla, sızdırmazlık plâkası ve üst tarafta şapka kullanılması önemlidir.


Astar baca 

Astar baca, mevcut bir duman bacasının içine, onu emniyetli hale getirmek için, müstakil ve atık gazların tahliyesine uygun bir boru sokmaktan ibarettir. Astar baca, esas itibariyle, bir duman bacasının gaz sızdırmazlığını sağlamayı konu almıştır. Bunun, bacanın bütünlük ve stabilitesini eski haline getirme etkisi olamaz. Bir bacanın yalnızca bir bölümüne astar baca yerleştirilmesi kabul edilemez. Bu, aynı zamanda kesit küçültme ya da korozyon ve kararma tehlikesinden koruma amacıyla da kullanılabilir.

Astar baca yerleştirilmeden önce, bacanın mekanik temizliği yapılacaktır. Montaj sırasında, dumanların tahliye yönüne riayet edilmelidir: yukarı doğru yönelen ok.


Yakıtlar

Sadece kaliteli, cihaz üreticilerinin tavsiyelerine uygun ve cihazın düzgün çalışmasını garanti eden yakıtları kullanınız.
Yakıt olarak odun kullanıldığı takdirde, iyi kurutulmuş odun kullanıldığından emin olmak gerekir. Odunların çoğu, nem oranına göre en az iki yıl kurutmayı gerektirir. Bacanın tutuşması ve parlamasına sebebiyet verebilecek yoğuşma buğuları oluşması ya da önemli ölçüde is ve kurum birikmesine engel olmak için, ıslak odun kullanmaktan her zaman kaçınılmalıdır.

Metallerin vaktinden önce aşınmasına neden olabilen klor dumanlarının oluşmasına yol açabilecek plâstik malzemeler ya da evsel çöp ve atıkları yakmayınız.

 

 

Bakım 

Baca ve tüm baca boruları ve bağlantı parçaları, is ve kurum oluşması ve baca borularının bu yüzden tıkanmasını önlemek için yılda en az bir kez muayene edilmeli ve titizlikle temizlenmelidir (sigortacınızla temas kurunuz). Yavaş yanmalı ya da odunla ısıtılan cihazlar kullanıldığında is ve kurum daha çabuk oluşuyorsa, bu temizlik, çok daha sık söz konusu olacaktır.

Bir baca denetim ve temizleme belgesi verecek olan nitelikli bir baca temizleyicisine başvurunuz. Baca, termik şok deneylerine dayanabilir, ancak bir baca yangını meydana geldiği ya da şüphesi olduğu takdirde, her zaman baca ve astar bacanın tümünü kontrol etmek gerekir. Havalandırmanın tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek uygun olur.

Bacaya takılmak üzere, kullanıcı ve baca temizleyicisine astar baca hakkında genel bilgiler veren metal etiketler öngörülmüştür.

Bir düz baca için prensip şeması

Tubaginox bacalar çoklu yakıta uygun, kesiksiz kaynaklı ve sızdırmaz özelliktedirler. Bunlar gaz, mazot ve odunla ısıtılan her tip cihaza uygundur.

Çapına göre sıralanmış, hafifçe koni şeklindeki birbiri içine yerleştirme güvenliği, her bağlantıda bir kelepçe vasıtasıyla arttırılmıştır.

80 – 250 mm arası 9 çaptan oluşan, aksesuarlarıyla birlikte komple bir ürün gamı, tüm klâsik bacalara uygulanabilir.

Teknik özellikler

İç çaplar (mm) 80 100 130 140 150 180 200 230 200 250
İç cidar malzemesi Ostenitli paslanmaz çelik
Dış cidar malzemesi Ostenitli paslanmaz çelik
Garanti On yıl Poujoulat Garantisi – CERIC tarafından test edilmiş