Çoklu yakıta uygun Therminox TI ve ZI yalıtımlı duman bacaları, gaz ve odunla ısıtılan soba ve kazanlardaki dumanların tahliyesine uygundur.

Poujoulat Bacaları, müstakil evlerin içinde ya da dışında her tip montajı yapmak için, size güvenilir ve komple bir çözüm getirmektedir. 

Therminox baca, yeni ya da mevcut bir konutla tamamen bütünleşecektir. Bu sistem, cihazların performanslarını optimal düzeye getirecek ve enerji tüketimini azaltarak binanın termik verimliliğine katkıda bulunacak şekilde geliştirilmiştir.

Therminox bacalar, hava sızdırmazlığı ve kullanıcıların emniyetini sağlayarak, uyulması zorunlu yeni inşaat ve mevzuat kurallarına uymaktadırlar.

Poujoulat, size, sipariş üzerine, her tip projeye uyarlanabilecek sistemler önermektedir.
Poujoulat ürünlerinin kalitesi, Avrupalı en büyük ısıtma cihazı üreticileri tarafından tanınmakta ve tavsiye edilmektedir.

Therminox TI-ZI, 0071-CPD-0011 no.lu CE markasını taşımaktadır.

  • Geniş bir çap, yedek parça ve ince yapı işleri seçeneği
  • Elemanların bağlanmasında termik köprü yok
  • Tüm elemanların 360° dönmesini sağlayan iç içe yerleştirme
  • Basit bir basınç uygulamak suretiyle kelepçenin kapanması
  • İnce yapı işleri için aşırı baskı yok
  • Baca çizgisine entegre edilmiş kelepçeler
  • Özel kelepçelerle gerilme olmaksızın 3 m.lik dışa taşma
  • On yıl garanti ve CERIC(Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

Montaj

Elemanlar, basitçe birbiri içine yerleştirme yoluyla monte edilir. Tespit işlemi, pimli bir emniyet kelepçesiyle sağlanır. Elemanlar, kendi ekseni etrafında 360° dönebilir. Birbiri içine yerleştirme yönü ve dumanların yönü, ürünün etiketi üzerinde belirtilmiştir.

B22P/B23P Spécial Condensation ve kurulum

Yoğuşmalı ve/veya B22P/B23P tipi kazanlara bağlanacak bir tesisatın söz konusu olması halinde, Therminox ürün gamının elemanları, silikondan yapılma bir dudaklı conta sayesinde, tam olarak su ve basınç sızdırmaz durumdadırlar.
Bunlar, elemanların montajı sırasında doğrudan birbiri içine yerleştirilir.
Contalar, 350 ilâ 600 arası çaplı TI, ZI ürün gamları için fabrika üretim aşamasında takılır.
Bunlar, diğer çaplar için isteğe bağlı olarak teslim edilir.
Dumanların sıcaklığı < 160°C (azamî direnç: 200°C)
Uyarı: NBN, kazana doğru inen asgarî %3’lük bir baca eğimini zorunlu görmektedir.

Bacaların giydirilmesi

LMetal baca sisteminin beton kalıbı, bacanın mekanik korunmasını sağlar. Bu, bir binanın içinde, oturulan bölümlerde zorunludur. M0 olarak sınıflandırılan malzemeden yapılmış olmalı, üstten ve alttan dışarı doğru açılan pencerelerle havalandırılmalıdır. Bacanın bakımını sağlamak için, her seviyeden erişilebilir ve görülebilir olmalıdır.

– Oturulan bölümlerde:

Duman bacası, darbelere karşı bir beton kalıpla korunmalıdır. Bacanın ısıya dayanıklılığı ve gerekli giydirmeye ek olarak yapılan ısı yalıtımı, cidar arasındaki ısı geçişinin, giydirmenin görülen yüzeyindeki yüzeysel sıcaklık derecesini 50°C ile sınırlandırması için yeterli olmalıdır. C.

– Oturulmayan ya da girilmeyen bölümlerde:

Duman bacasının dış cidarındaki sıcaklık derecesi, 80°C’yi geçmemelidir. Aksi durumda, baca, yalıtılmış olmalı ve yalıtım malzemesinin dış yüzündeki sıcaklık derecesi, 80°C’den yukarı olmamalıdır.

Döşeme ve tavan geçişleri

Duman bacası elemanları arasında hiçbir conta, bir döşemenin içinde yer almamalıdır.

Beton döşemeden geçişler:
Her döşemeden geçiş için, betonlama sırasında, bacanın etrafında bir “emniyet mesafe plâkası (PDS)”nın yerleştirilmesi için yeterli bir alan bırakan bir baca boşluğu ayrılmalıdır.

Hafif ya da yalancı tavan geçişleri: 
Hafif tavandan geçiş, aşağıdaki hususlarla ilgili önlemlere konu olmalıdır:
• bacanın stabilitesi;
• yanıcı maddelere göre emniyet mesafeleri;
• yalancı tavanın termik şoku;
• bacanın serbest genleşmesi.

Bu amaçla, bacanın üreticisi tarafından verilen parçaların kullanılması tavsiye olunur.
Rijit bacalar olması durumunda, şantiyede her türlü biçimlendirme ve düzeltme yapılması yasaktır.

Emniyet mesafesi

ATG sertifikasına göre, (dış cidardan itibaren) emniyet mesafeleri, (her çaptaki) Therminox TI ZI yalıtımlı bacalar için 8 cm.dir.

NBN, temel bir noktayı göz önünde bulundurmuştur: kalori tuzaklarının elimine edilmesi. Gerçekten, bacanın boyluboyunca serbestçe havalandırılmasına imkân veren bir alan ayrılması çok önemlidir.

Tarak » ile çekme sistemi, bağlantılarda termik köprülerin oluşmasını önler ve iç cidarin serbestçe genleşmesini sağlar.
Müstakil evde, bağlantı kelepçesinin entegre edilmesi (bacanın dışına taşamaz) tam bir estetik ince yapı işi sağlar. Toplu konut ve sanayi tesisi uygulamasında, basınç ve yoğuşmada (basınç < 200 Pa) tam sızdırmazlık, şantiyede dudaklı silikon conta takılmasıyla sağlanır (sıcaklık < 200°C). Birbiri içine yerleştirme sistemi, elemanların 360° dönmesine imkân verir.
Takviyeli bağlama kelepçelerinin kullanılması, gerilme olmaksızın çatı dışına 3 m taşmaya izin verir

İç çap 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Dış çap 130 150 194 214 244 264 314 364 414 464 514 564 664
İç cidar TI/ZI Réf. SHP Paslanmaz çelik, 316 L,4/10e Paslanmaz çelik, 316L, 5/10e 6/10e
Dış cidar TI Réf. SHP 0.83 Paslanmaz çelik, 5/10e Paslanmaz çelik, 7/10e
ZI Réf. SHP 0.83 Alüminyum çinko 5/10e Alüminyum çinko, 8/10e
İzolasyon malzemesi TI/ZI Standart model 25 mm Basınç altında enjekte edilen 30 mm taş yünü
(130 Kg/m²)
Termik direnç
(m² K/w)
TI/ZI Réf. SHP 0,45 0,53